Mata zabezpieczająca do łazienki

Pomieszczenia łazienkowe podczas prac remontowych, muszą przejść przez proces przygotowawczy, szczególnie jeśli chodzi o podłoże, na którym zostanie zainstalowana kabina prysznicowa bezbrodzikowa. Takie kabiny wymagają instalacji odpływu już na posadzce betonowej, która następnie zostanie poddana okładzinie z płytek ceramicznych. Niemniej jednak, przed położeniem płytek na powierzchni podłogowej w łazience, konieczne jest także wykonanie procesu hydroizolacji.

Zabezpieczenie podłoża łazienki

mata do hydroizolacji łazienekOdpowiedni sposób zabezpieczenia pomieszczeń łazienkowych, szczególnie przed dokonaniem okładziny z płytek ceramicznych, jest bardzo istotny ze względu na możliwie jak najdłuższe zachowanie trwałości i funkcjonalności tej okładziny. Powierzchnie wyłożone płytkami, oraz mające częsty kontakt z wodą, są bardzo narażone na zniszczenie podłoża betonowego, na którym płytki ceramiczne zostały ułożone. Dlatego też tak ważne jest, aby w wszelkiego rodzaju pracach przygotowawczych, było także uwzględnione dokonanie procesu hydroizolacji na powierzchni pod prysznicem bezbrodzikowym. Mata do hydroizolacji łazienek skutecznie zapobiegnie wszelkim kontaktom powierzchni betonowej z wodą, oraz odpowiednio zabezpieczy podłoże, przed czynnikami negatywnie wpływającymi na okładzinę z płytek ceramicznych. Przedostająca się woda przez szczeliny pomiędzy płytkami ceramicznymi, pozostaje pod okładziną, w związku z tym, ma bezpośredni kontakt z powierzchnią betonową. Beton przy kontakcie z wodą rozpuszcza się, oraz wydobywa pomiędzy szczeliny z płytkami ceramicznymi, tworząc przy fugach bardzo nieestetyczne osady, które nie tylko trudno jest usunąć. Wypłukanie betonu wraz z klejem użytym do ułożenia płytek, powoduje także nierówności pod okładziną, co powoduje odklejanie się płytek od powierzchni betonowej, a także ich pęknięcia, z racji stąpania po płytkach. Dlatego też aby zapobiec tego rodzaju niesprzyjającym sytuacjom, należy przed dokonaniem montażu okładziny z płytek, zastosować matę hydroizolacyjną na całej powierzchni podłogowej w łazience.

Dokładne zastosowanie maty hydroizolacyjnej, skutecznie zapobiegnie przed przedostawaniem się wody przez szczeliny pomiędzy płytkami, a także uniemożliwi bezpośredni kontakt wody z powierzchnią betonową. Dlatego też fachowcy przed dokonaniem montażu okładziny z płytek ceramicznych, stosują specjalne maty hydroizolacyjne, które pozwalają na zachowanie możliwie jak najlepszego oraz najdłużej trwałego efektu, po dokonanych już pracach wykończeniowych.