Korzystamy z torkretu

Uznaje się, że torkretowanie jest metodą polegającą na aplikacji mieszanki betonowej przy pomocy metody natrysku, do której stosowane są specjalne maszyny, jak torkretnice czy pompy współpracujące z kompresorem powietrza. Zasadniczo wyróżnia się dwie odmienne metody, w tym torkret na morko oraz na sucho. O wyborze odpowiedniej metody mogą decydować konkretne czynniki, jak na przykład grubość warstwy, odległość natryskiwania, rodzaj konstrukcji czy jakość wykonania. Na co zwracać uwagę decydując się na taką usługę?

Skuteczny torkret na mokro i na sucho

torkret - betonPowszechnie metoda torkretowania znajduje zastosowania w takich przypadku, jak wykonywanie remontów i napraw, wzmocnienia skarp i wykopów, torkretowanie zbiorników czy basenów, a także okładziny ochronne, na przykład ogniochronne. Jeżeli interesuje nas torkret – beton może być bardzo trwały. Metoda na mokro polega na zastosowaniu wcześniej przygotowanej mieszanki betonowej, która jest nakładana przy pomocy specjalnej dyszy. Metoda ta znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest wymagana precyzyjna aplikacja mieszanki albo tam, gdzie nie da się wykonać torkretowania na sucho. Dzięki odpowiednio dobranym proporcjom wagowym składników możliwa jest precyzyjna aplikacja mieszanki betonowej. Do zalet tej metody zalicza się możliwość uzyskania stałej konsystencji, możliwość wykorzystania mieszanki o stałych proporcjach, mniejszy poziom zapylenia, a także mniejsze straty i wyższy poziom precyzyjności. Alternatywą jest torkret na sucho, w przypadku którego zwilżenie betonowej mieszanki ma miejsce podczas wykonywania natrysku. Taka sucha mieszanka jest przygotowywana wcześniej, po czym jest umieszczana w bębnie przy pomocy leja zsypowego. Przy pomocy sprzężonego powietrza mieszanka trafia do dyszy natryskowej i jest mieszana z wodą. Specjalny zawór doprowadzający wodę umożliwia jej regulację co pozwala na uzyskiwanie zaprawy o różnym poziomie gęstości. Jest to przydatne w przypadku natryskiwania powierzchni ściennych oraz sufitowych.

Do najważniejszych zalet torkretowania na sucho zalicza się możliwość szybkiej aplikacji mieszanki betonowej, co umożliwia jej dokładne zagęszczenie i uzyskanie efektu wysokiej wytrzymałości. Oprócz tego możliwe jest transportowanie mieszanki na znaczne odległości, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Istnieje także możliwość regulowania konsystencji poprzez regulację ilości wody. Ważnym atutem będzie także możliwość regulowania ilości natryskiwanego materiału, co ma wpływ na grubość nanoszonej warstwy betonu.